Fundacja Synergia

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

Szanowni Państwo,
W lutym 2016r. przy Naszym Ośrodku rozpoczęła działalność Fundacja „Synergia”.

„SYNERGIA” działa w ścisłej współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach.
Misją Fundacji „SYNERGIA” jest niesienie szeroko rozumianego wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonym wykluczeniem społecznym, ich rodzinom oraz nauczycielom i terapeutom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi.

Państwa wsparcie zostanie przeznaczone w szczególności na:

• przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu niepełnosprawności;
• działalność społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
• ochronę i promocję zdrowia (programy profilaktyczne, informacyjne);
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, osób dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz osób wykluczonych społecznie w szczególności poprzez kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc m.in. w formie rehabilitacji, terapii i edukacji, wspieraniu kształcenia dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej troski, wspomaganiu rozwoju małego dziecka;
• organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niepełnosprawnością, osób dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wykluczonych społecznie;
• działalność szkoleniową oraz doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, rodziców osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi, osób wykluczonych społecznie;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• rozbudzanie zainteresowań i umożliwienie ich rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wkrótce pojawi się link do strony internetowej Fundacji.

Prezes Fundacji
Paulina Kotyńska

LOGO_GLOWNE

Dodaj komentarz

Close Menu